RitmaFlex v24.1 şimdi etkin.

RitmaFlex'i güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.
Bu doğrultuda hazırladığımız RitmaFlex'in en yeni versiyonu 24.1 şimdi erişime hazır.

Tüm liste ekranlarında
akıllı filtreler ve hızlı erişim

Pivot sorgulamalar için kısayollar
Firma, teklif, sipariş, fatura gibi tüm veri listesi ekranlarında
sıkça ihtiyaç duyulan sorgulara tek tıklama ile kısayollar sağlandı.

Firma ve şahıs kayıtları
harita üzerinde!

Google Haritası üzerinde kuşbakışı görünüm
Firma, şahıs, görüşme, servis gibi müşteriyle temas kurulan operasyonların lokasyonlarını kuşbakışı görünümle erişebilmek için verilere harita üzerinden görüntüleme imkanı sağlandı.

Finans Ajandası

Günlük - Haftalık - Aylık Görünüm
Tahsilat, ödeme girişlerini finans ajandasında gruplandırarak görüntülenmesini sağlıyoruz. Fatura, masraf merkezine bağlı ödeme planları ile tahsilat veya teminat çeklerine ait ödeme vadelerini finans ajandası üzerinde görüntülüyoruz. Bu sayede nakit akışı, gelecek veya yapılacak ödemelere günlük, haftalık ve aylık planlar üzerinden kontrol sağlıyoruz.

Dashboard ekranı yenilendi.

Operasyonel tüm akış kontrolünüz altında.
Filtreleme ve sunum arayüzü yenilendi. Sayısal göstergeler kullanıcı bazında özelleştirilebilmesi sağlandı. Şirketteki gelişmeler akışa yansıdığında, ön izleme özellliği sayesinde tek tek kayıtları açmadan verilere kolayca hakim olunabilmesini sağlıyoruz.

Kurlar, aylık özet gibi ekran üzerindeki sunum panelleri zenginleştirildi.

Masraf merkezi yenilendi.

Tüm gider kalemlerinin kolayca işlenmesini sağlıyoruz.
Masraf kayıtlarının sisteme işlenmesini en kolay hale getirmek için hızlı giriş ve detaylı veri girişi olmak üzere iki kayıt modu oluşturduk. Basit mod ile veri girişinde satır satır kolay giriş öncelenirken, detaylı giriş modu üzerinde onay mekanizması – belge yükleme gibi fonksiyonları destekler hale getirdik.

Masraf merkezi ekranının sol kısmında hızlı filtrelemeler ile geçmiş kayıtlara hızlı erişim imkanı sağlandı.

Detaylı Çek İşlemleri

Muhasebe modülü içindeki çek işlemlerini detaylandırdık.
 • Çek defteri ve yapraklarını sisteme tanımlama imkanı getirildi.
 • Tahsilat ve ödeme ekranında birden fazla çek yaprağı ile işlem yapma imkanı sağlandı.
 • Çek bozdurma – iskontoya verme özelliği desteklendi.
 • Çek önyüz ve arkayüz görsellinin liste ekranında ve detayda yüklenmesi görüntülenmesi sağlandı.

Satınalma Siparişleri Üzerinden Alış Faturası Hazırlama

Alış faturası kalemlerini, sipariş kayıtları ile hazırlama akışı sağlandı.
 • Tedarikçilere iletilen satın alma siparişlerindeki ürün hizmet kalemlerini seçerek alış faturasının içersine atılması sağlandı.
 • Fiyat hatırlatma özelliği ile satınalma siparişinde anlaşma sağlanan birim fiyatlar ile alış faturası ile gelen rakamların kontrolü ve hatırlatılması sağlandı.

Hazır Görev Blokları

Önceden tanımlanmış görev kalıpları ile kayıt girişlerini kolaylaştırıyoruz.
 • Hazır görev kayıtları oluşturularak, varsayılan personel veya departman yönlendirmesi ile birlikte, belli akışlar sonucunda görev dağıtılmasının otomatik hale getirilmesi sağlandı.
 • Hazır görev ataması yapılırken eksiltme veya ilave görevler ekleme şeklinde esneklik sağlandı.
 • Teklif, sipariş, fatura, servis, proje gibi modüllerin içlerine hazır görevlerden ekleme özelliği eklendi.

Seri Numarası Takibi

 • Stok giriş çıkış ekranında seri numarası takibi yapılan ürünlere göre seri numarası okutma özelliği desteklenir hale getiriyoruz.
 • Seri numarası desteğinin, fatura ekranları üzerinde desteklenmesini sağlıyoruz. Bu sayede depo giriş çıkış işlemlerinden önce satış / satınalma aşamasında seri numarası kayıtlarının tamamlanabilmesine imkan veriyoruz.

Çoklu Depo Desteği

Sistem üzerinde birden fazla deponun tanımlanabilmesi sağlandı.
 • Stok giriş-çıkış işlemlerinde varsayılan depo dışındaki depolar için giriş çıkış yapılabilmesi ve depolar arası transfer işleminin yapılabilmesi sağlandı.
 • Hazır görev ataması yapılırken eksiltme veya ilave görevler ekleme şeklinde esneklik sağlandı.

Görüşme Modülü Geliştirmeler

 • Görüşme kayıtlarının liste ve okuma bölmesi (Örn: Outlook görünümü) şeklinde sunulması sağlandı.
 • Görüşme kategorilerini çoktan seçim veya hiyerarşik olarak yapılandırılmış konu başlıkları içersinden seçilebilmesi sağlandı.
 • Görüşme kayıtlarının içersine görev oluşturma veya hazır görevlerden seçme özelliği eklendi.
 • Görüşme kaydını açma-kapatma-yönlendirme ve mail olarak iletme özellikleri eklendi.

Teklif Yönetimi Modülü Geliştirmeler

 • Satır bazında indirimin tam tersi, satır bazında artırım özelliği eklendi.
 • Fiyat hatırlatma özelliği sayesinde, aynı firmaya aynı ürün için geçmiş fiyatların görüntülenmesi sağlandı.
 • Ödeme vadesi veya detaylı ödeme planı oluşturma özelliği geliştirildi.
 • Teklif şablonlarında aynı çıktı için farklı opsiyonlar ile çalışma özelliği eklendi. (Resim, logo, açıklama, dip toplam vb.)
 • Teklif satırlarında çoklu seçim yapılarak toplu işlem yapılması sağlandı. (Fiyat artırma, iskonto, silme, fiyat listesini değiştirme vb.)